Proclamatie kleuters

Diploma-uitreiking van de kleuters