Typ 10 lessen

Een groepje kinderen uit het 4e, 5e en 6e leerjaar schreef zich in voor de Typ 10-lessen. Juf Nathalie leert hen typen. Dit doen ze één keer per week na de schooluren.